Ski public library

   
Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten
Your basket is empty
Vis
Title Statement
 • Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • helse 610.7365 G
Classification
Subject
Year
 • 2014
Summary, etc
 • 1. utg. 2008 Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register
ISBN
 • 978-82-05-46449-0
Available
 • 0/0
Waiting
 • 0 (0)
*00000951nam 22002531 450
*001127581
*00520141022070000.0
*008    2014      a     00nob 2
*015 $a0417833$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-05-46449-0$bh.$cNkr 850.00
*08231$a610.7365$zh$25
*096 $ahelse 610.7365 G
*099 $c0694.00$d141107$gNOK$pEAA$kA0$u141020$xA
*24500$aGeriatrisk sykepleie$bgod omsorg til den gamle pasienten$cMarit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.)
*250 $a2. utg.
*260 $aOslo$bGyldendal akademisk$c2014
*300 $a560 s.$bill.
*503 $a1. utg. 2008
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register
*650 1$aGeriatrisk sykepleie$1610.7365$2BS$9nob
*700 0$aBrodtkorb, Kari$d1956-$ered.$jn.
*700 0$aKirkevold, Marit$d1958-$ered.$jn.
*700 0$aRanhoff, Anette Hylen$d1956-$ered.$jn.
*900 0$aHylen Ranhoff, Anette$zRanhoff, Anette Hylen$9nor
*900 0$aHylen Ranhoff, Anette$zRanhoff, Anette Hylen
*950 0$aEldresykepleie$zGeriatrisk sykepleie$9nob
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 16 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles og pårørendes mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker. I denne 2.utgaven er alle kapitlene oppdatert og omarbeidet i større eller mindre grad.. To nye kapitler har fått plass: Helsetjenester til eldre i del II og Osteoporose og brudd i del IV. Det har vært en ambisjon at generell kunnskapsutvikling og de organisatoriske endringene i tjenesten gjenspeiles i boken og at helheten og sammenhengen mellom delene er tydeliggjort i de ulike kapitlene.

Send to